Beste bezoeker,

Mag ik U uit naam van dirigent en alle muzikanten van harte welkom heten op de website van de harmonie.

U zult op de verschillende pagina’s ongetwijfeld veel nuttige informatie vinden over wie hoe nu precies een hedendaagse harmonie er uit ziet, wat ze doet, wat ze organiseert, wie is wie, wie is de dirigent.

Zoals elke vereniging hebben we ook in de harmonie een visie en waarden. In deze visie kunnen we de belangrijkste pijlers van deze vereniging vinden.

Bij het beoefenen van de hobby in een kameraadschappelijke sfeer streven naar kwaliteit in lijn met het potentieel van de groep met het oog op het leveren van kwaliteitsvolle publieke optredens zonder het aspect ontspanning uit het oog te verliezen.

De harmonie is en blijft in de eerste plaats een hobby, een vereniging van liefhebbersmuzikanten. In ons geval gelukkiglijk aangevuld met enkele professionelen die bij ons zijn opgegroeid en tevens meedraaien in de opleiding van jonge muzikanten.

Dit musiceren gebeurt in een kameraadschappelijk sfeer en hoewel muzikale optochten en concerten het hoofddoel vormen van deze groep, maken we ook ruim plaats voor ontspanning. Sla er de verslagen van voorbije activiteiten maar op na.

We binden resoluut ook de strijd aan met het ietwat oubollige, maar volledig ten onrechte, imago van harmonies/fanfares zoals die steevast in de media worden opgevoerd.

Dat de jeugd niet meer zou geinteresseerd in harmoniemuziek, is je reinste onzin. Maar bij de jeugd staat kwaliteit en beleving op de eerste plaats. En die vind je bij ons zeker in de eigen opleiding die we organiseren in nauwe samenwerking met de academie. De professionele omkadering staat borg voor deze kwaliteit.

Eens je het instrument onder de knie hebt is muziek spelen een van die weinige hobby’s die je jaren kan beoefenen. In onze vereniging tref je 3 generaties aan. Maar er moet veel tijd in geinvesteerd worden om tot goede resultaten te komen.

Zoals je verder kan zien is onze (jeugd)opleiding een ideaal plaats om de harmoniemuziek, het instrument, de broodnodige theorie, eigen te worden. En dit zonder voorafgaande dure investeringen.

Ik hoop dat Uw bezoek aan deze website een aanleiding is om met ons nader kennis te maken langs de verschillende kanalen die je elders op deze site kunt vinden.

Aarzel niet om met ons contact op te nemen, of beter nog, breng ons eens een bezoekje tijdens een repetitiedag of een concert.

 

Dirk Verlaeckt, voorzitter

CECILIA 2015
CECILIA 2015