Jeugdwerking

Een harmonie zoals ‘De Toekomst’ heeft steeds aanvoer van geschoolde muzikanten nodig, wil zij constant het muzikaal niveau behouden dat we voor ogen hebben. Deze geschoolde muzikanten kan men logischerwijze in de muziekacademie vinden. We stellen echter 2 dingen vast:
De geschoolde jongeren zijn minder snel geneigd om vanuit de academie de stap naar een harmonie te zetten. Dit is zeker geen verwijt naar de directie van de academie toe, want ook zij willen dat het verenigingsleven meeprofiteert van de kennis van hun leerlingen.
Door de grote toevloed aan de academie en de omvang van het initiële basispakket haken jongeren af voor wie het allemaal soms te veel wordt.
Daarom willen wij de zaken omkeren. Wij zorgen dat jongeren die muziek willen leren, zo snel mogelijk in de werking van de harmonie worden geïntegreerd. Functioneren in een vereniging geeft nog een andere stimulans dan individuele studie. Zo wordt er ook de nodige aandacht geschonken aan ‘andere’ activiteiten, waar de kinderen elkaar beter leren kennen. Een groep die ‘aan elkaar hangt’ zal minder ‘drop outs’ kennen. Het basispakket dat we de jongeren aanleren is het minimum aan kennis dat zij moeten hebben om een instrument aan te leren. Zodoende kunnen we sneller de jongeren een instrument geven, want daar is het toch om te doen: blazen op een instrument, noten spelen. Slechts wanneer zij hun instrument onder de knie hebben zullen we hen stimuleren om naar de muziekacademie te gaan om zich verder te bekwamen op hun instrument, want in de academie zitten genoeg professionals die van een leerling een goede amateurmuzikant kunnen maken. We komen trouwens al jaren tussen in het inschrijvingsgeld dat de leerlingen moeten betalen in de muziekacademie. Het ligt dus geenszins in de bedoeling een soort alternatieve muziekacademie te worden. Daar hebben we de middelen noch het personeel voor. Het spreekt vanzelf dat deze cursussen niet alleen voor de jongeren gelden. Ook volwassenen hopen we zo over de streep te trekken om een instrument aan te leren. Daar is de ‘drempelvrees’ te hoog om direct naar de academie te stappen.

 

De JeugdDe JeugdDe Jeugd De Jeugd

De oudere jeugd