Over De Toekomst

Historiek – “Wanneer werd De Toekomst opgericht?”

Werd gesticht als trompetterskorps in 1895 en werd in 1909 omgevormd tot fanfare. De eerste jaren hadden vooral tot doel de talrijke politieke optochten muzikaal op te luisteren. In 1924 werd de fanfare omgevormd tot harmonie, wat in die tijd een hachelijk risicovol financieel avontuur was.

Na W.O. II won ook het muzikaal aspect meer aan belangstelling en met de komst van Maurits Peetermans als dirigent in 1953 ging “De Toekomst” een eerste glorieperiode tegemoet. Reeds in 1955 werd de harmonie geklasseerd in de ereafdeling van Oost-Vlaanderen.

Met het aantreden van Henri Mertens als voorzitter in 1951 werd van de harmonie in haar werking en bestuur een zelfstandige vereniging gemaakt. Zijn opvolger, René Decolvenaer (voorzitter van 1977 tot 1995), vervolledigde dit werk door de omvorming van de harmonie tot VZW.

In 1981 werd Peetermans opgevolgd door Guido Goethals, klarinettist bij het Grootharmonieorkest van de Gidsen. Onder zijn leiding werd het repertorium en het instrumentarium grondig vernieuwd en bleef “De Toekomst” succesvol bij tornooien en provinciale wedstrijden waaraan ze deelnam. Ook de ledenwerving kende een groot succes. Na het ontslag van Goethals in 1995 volgde een mindere periode die werd afgesloten met de komst van Bart Van Neyghem in september 1996. Onder diens leiding werkte “De Toekomst” met succes aan de stijgende muzikaliteit en bracht de harmonie terug op eredivisie-niveau.

In 2001 werd de jeugdwerking geintensifieerd en momenteel leiden gekwalificeerde muzikanten van de harmonie een 20-tal nieuwe muzikanten op. De hierdoor sterk verjongde “De Toekomst” beschikt thans over een 70-tal actieve leden, verdeeld over harmonieorkest, tamboer-en klaroenkorps en staat onder de muzikale leiding van Luc De Vleeschhouwer, als muzikant vast verbonden aan het Nationaal orkest van Belgie en als leraar trombone aan het Koninklijk Conservatorium te Gent.

Jaarlijks verzorgt de harmonie een 15-tal concerten en muzikale uitstappen binnen en buiten de stadsgrenzen waaronder hun jaarlijks Schouwburgconcert waar telkens wordt samengewerkt met een gekende gastvedette: Gunther Neefs, Sandra Kim, Koen Crucke, coco jr, en in 2008 nog op de Grote Markt met Sandrine en Alana Dante.

In 2006 kwam de eerste CD ‘De Toekomst in concert” uit. De harmonie staat momenteel geklasseerd in de afdeling uitmuntendheid, afdeling waarin ze bevestigd werd tijdens de tornooien van 2011. Later in 2011 maakte de harmonie een 6-daagse concertreis naar Boedapest waar 2 optochten en 3 concerten werden verzorgd, waaronder een concert tijdens een internationaal muziefestival n.a.v. de nationale feestdag van Hongarije. Het voorzitterschap in nu in handen van Verlaeckt Dirk die samen met zijn Raad van Beheer en diverse commissies tracht “De Toekomst” een prominente plaats te geven in de huidige wereld van de blaasmuziek.

Harmonie De Toekomst (Oude foto)

Werkingsjaar – “Hoe ziet een doorsnee werkingsjaar eruit?”

Jaarlijks kennen we een 20-tal activiteiten waaronder een 5-tal concerten, 10 muzikale uitstappen en enkele nevenactiviteiten waaronder de Algemene Vergadering, familiefietstocht, filmavond, jeugduitstap e.d.

De harmonie ontvangt van stadswege een subsidie waarvoor zij 3 concerten en 2 optochten moet doen. Deze laatste bestaan er in hoofdzakelijk het stadsbestuur muzikaal te begeleiden naar het monument op de Houtbriel en naar het Stadhuis.

Een harmonie zoals ‘De Toekomst’ stelt zich niet uitsluitend het concerteren tot doel. Wij beschikken over een tamboer-en klaroenkorps dat voor de muzikale uitstappen steun geeft aan het orkest. Deze uitstappen, meestal dan nog in opdracht van het stadsbestuur, maken een wezenlijk deel uit van de werking van de harmonie. Een stijlvol opstappende harmonie is een mooi uithangbord en men bereikt er meer publiek mee dan met eender welk concert. Het beeld van muzikanten die lallend van café naar café trekken is reeds lang verleden tijd.

Een van de hoogtepunten in ons werkingsjaar is ons concert in de stadsschouwburg. Een totaalspektakel van klank, licht en beeld met daarbovenop een gastoptreden. Zowel gerenommeerde solisten als namen uit de Vlaamse showbizz passeerden reeds de revue: Gunther Neefs,Geena Lisa, Coco jr., Koen Crucke, Sandra Kim, Sandrine, Alana Dante, Fantey-Fare e.a.

Een andere vaste activiteit zijn de jaarlijkse Ceciliafeesten die zich over 4 dagen uitspreiden. Vrijdags wordt aangevat met een concert met daaropaansluitend een academische zitting waar de verdienstelijke leden worden vereremerkt en er ook aandacht wordt geschonken aan de jeugd. Zaterdag is er eerst een muzikale rondgang met in de avond de spetterende ‘Ceciliaparty’ in ons lokaal. Zondags is er de bloemenhulde, samen met de andere 2 Sint-Niklase harmonieen, aan het monument op de Houtbriel en daarna krijgen we het Ceciliabanket. De daaropvolgende zaterdag sluiten we de festiviteiten af met een optocht door de stad en een ‘end-TD’. Deze uitgebreide feesten kosten geld maar de inspanningen die de muzikanten zich het hele jaar door getroosten om muziek op hoog niveau te maken mag wel beloond worden.

Harmonie De Toekomst Optocht

Repetities

Er wordt wekelijks gerepeteerd op maandag van 20u tot 22u. Deze repetities worden gehouden in de Vermorgenstraat 9, waar de repetitiezaal zich bevindt. Op deze repetities wordt er gestreefd naar kwalitatief afgewerkte muziekstukken. Al neemt dit niet weg dat er eens gelachen kan worden tijdens de repetitie. Voor diegenen waarvoor de partijen te moeilijk zijn kunnen eventueel aangepaste partijen geschreven worden. De repetities worden bijgewoond door jong en oud. Ben je nu schoolgaand of ben je gepensioneerd bij ons vind je iedereen. Ook zijn er aparte repetities voor het tamboer- en klaroenkorps. Deze repetities vinden eveneens plaats op maandag. Ook zij nemen deel aan de repetitie van de harmonie. Het enige verschil is dat ze slechts een half uur verwacht worden op de repetitie die vlak na de aparte repetitie plaatsvindt.

Notenkraker

Net zoals vele verenigingen geeft ook Harmonie De Toekomst een tijdschrift uit. Dit tijdschrift verschijnt vier keer per jaar en wordt aan huis geleverd of het word je persoonlijk afgegeven op de repetitie. Het tijdschrift is volledig gratis wanneer je lid of steunend lid bent van de harmonie. In dit tijdschrift vind je naar traditie eerst een hoekje van de voorzitter, een moment van de dirigent, enkele verslagen van de voorbije activiteiten en eveneens een kids corner (dit houdt in dat hier verslagen komen die door de jeugd werden geschreven over hun bevindingen en gedachten over de activiteiten of over de harmonie),… De drijvende kracht achter ‘De Notenkraker’ is Luc Vereecken. Wanneer iemand een verslagje in de notenkraker wilt plaatsen gaat dit eerst via Luc, die er de grove spellingsfouten uit haalt en vervolgens het verslag in de volgende notenkraker plaatst met gepaste foto’s.