Visie

KON. SOC. HARMONIE “DE TOEKOMST”

VISIE

Bij het beoefenen van de

Hobby

in een

kameraadschappelijke sfeer

streven naar

kwaliteit

in lijn met het

potentieel van de groep

met het oog op het leveren van

kwaliteitsvolle publieke optredens

zonder het aspect

ontspanning

uit het oog te verliezen.

WAARDEN

Hobby:

 • blijft het uitgangspunt van deze vereniging.

Kameraadschappelijke sfeer:

 • de groepssfeer is primordiaal
 • persoonlijke problemen dienen zo snel mogelijk opgelost in samenspraak met raad van bestuur
 • Negativisme maakt geen deel uit van deze  waarden
 • Communicatie tussen muzikanten onderling en muzikanten/bestuur optimaliseren

Kwaliteit:

 • Het hoofddoel blijft nasteven van kwaliteit op gelijk welk niveau
 • Dit geldt zowel voor de jeugdopleiding als het harmonieorkest.
 • Samenspel, juistheid, sfeerschepping kortom kwaliteit door afwerking is essentieel.
 • Kwaliteit is niet hetzelfde als moeilijkheidsgraad.

Potentieel:

 • Streven naar volledige harmoniebezetting.
 • Aanpassen repertorium aan niveau van de groep.
 • Het maximum halen uit het potentieel is het ultieme doel.
 • De samenstelling van de groep optimaal benutten.

Kwaliteitsvolle publieke optredens:

 • tijdens uitstappen zijn de parameters, muzikale kwailteit en discipline waar moet (stadsdiensten e.d.), ontspanning waar kan (bv spelen tijdens rustpauzes).
 • Concerten staan staan borg voor afgewerkte producties, zowel op muzikaal als organisatorisch gebied.

Ontspanning:

 • creeeren van mogelijkheden waarin de leden zich kunnen ontspannen
 • Activiteiten organiseren waarin de groepsgeest bevorderd wordt.

PLAATS EN MOGELIJKHEID

Hobby:

 • Repetities
 • individuele en/of  groepslessen
 • uitstappen
 • concerten.

Kameraadschappelijke sfeer:

 • positieve benadering tegenover medemuzikanten tijdens repetities, lessen en publieke uitvoeringen ten overstaan van medemuzikanten, organisaties e.d.
 • Opbouwende kritiek:zeker
 • Negativisme: ontoelaatbaar

Potentieel:

 • Actieve recrutering met oog op optimale bezetting en doorstroming.
 • Perfecte muzikale balans nastreven door herwerken van partituren.

Kwaliteit:

 • Door aantrekken van professionele beleiders (dirigent, lesgevers)
 • Op repetities, individuele en groepslessen
 • Kwaliteitsvolle publieke optredens  (concerten, uitstappen)

Ontspanning:

 • Voor en na de repetities
 • na concerten
 • tijdens rustpauzes uitstappen (halfvasten, Cecilia),
 • tijdens nevenactiviteiten zoals bingo, gezinsfietstocht  e.d.